cottongras blauwHet begint met de kalmerende hand van een moeder op een huilend kind. Of wanneer kinderen zichzelf pijn doen leggen ze instinctief hun hand op de plek. In ons leven gebruiken we instinctief vaak de aanraking voor het verzachten van pijn.

Dat we in staat zijn gezond en heel te worden is onderdeel van ons innerlijke wijsheid

Deze oude, traditionele helingmethode is gebaseerd op het doorgeven van helende energie via de handen. Aanraking activeert de natuurlijke kracht van het lichaam tot zelfgenezing en kan fysieke en emotionele symptomen verlichten.

Universele energie

Reiki is een Japans begrip dat “universele energie” betekent. Het gaat dus om de levensenergie die stroomt en alles omvat. De energie waaruit alles is opgebouwd. Deze levensenergie bevindt zich altijd om ons heen en ook wij zijn er uit opgebouwd. Steeds meer breekt de erkenning door dat alles energie is, levensenergie, de erkenning dat alles in beweging, in trilling is.

Ja, wij zijn pure levensenergie, met een bepaalde trilling

Als de trilling niet in harmonie is, dan zijn we niet gestemd en kunnen er blokkades optreden in ons lichaam. De stroom van levensenergie is dan verstoord. En dat uit zich vaak in ziekte of onbehagen.

Reiki is een middel om deze energie in onszelf bewust te benutten en te gebruiken, te activeren en onszelf daardoor sterker te maken. Het bewuste gebruik van energie, het kennen van de werking ervan maakt dat wij ons leven bewust zelf scheppen. Zelf ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor datgene wat ons overkomt. Daarom is Reiki ook meer dan alleen maar handoplegging.

Het is een weg, een proces van ontwaken en herkennen

Een ervaring welke je eigen vaardigheden, je kracht en je eigen licht weer in herinnering brengt.

tibetaanse vlaggenDe balans tussen buiten (Rei) en binnen (Ki)

Indien in evenwicht dan voel je je gezond en stroomt je energie – ook naar anderen. Deze helingmethode is ontwikkeld om ons direct in contact te brengen met de creatieve intelligentie en vitale energie van het universum. Het helpt je om minder gestrest door het leven te gaan. Je wordt steeds meer open en accepterend, naar jezelf en naar anderen. De energie nodigt je uit om anders in het leven te gaan staan.

Bewuster leven, bewuster voelen, bewuster genieten ook

Zo bevorder je je eigen gezondheid en die van anderen ook. En misschien neem je wel nieuwe beslissingen over hoe je verder wilt met je leven.

Reiki kan iedereen leren, of je erop af laten stemmen, ongeacht hoe jong of oud je bent.

Reiki is een proces van contact hebben met de universele energie. Deze universele energie gebruiken is eenvoudigweg een kwestie van bewustzijn daarvan. De energie is beschikbaar voor iedereen die het in zijn leven toelaat.

Tarief

Het tarief voor een individuele sessie bedraagt € 95,–. Duur van de sessie is 60 minuten.

(Laag inkomen? Speciale afspraken voor individuele sessies is mogelijk)

Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op per mail info@energie-in-beweging.nl of bel: 06-23493488

Wil je eerst kennis maken? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek van 20 minuten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek informeer ik je over mijn werkwijze. We kunnen dan tevens kijken welke behandelingsvorm/traject het beste bij je past op dit moment.

Soms verwijs ik je door als blijkt dat een andere vorm van therapie beter aansluit bij wat jij nodig hebt.

Vergoeding zorgverzekeraar

Er zijn veel zorgverzekeraars die de therapeutische sessies (deels) vergoeden. Voor meer informatie hierover kun je kijken op de site van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten: SBLP Binnen de wereld van verzekeraars is veel in beweging. Check dus altijd bij jouw verzekeraar of er veranderingen zijn opgetreden in het vergoedingenbeleid. Energetische therapie valt niet onder vergoeding vanuit aanvullende verzekering.

Reiki training

Er zijn drie graden, Reiki 1, Reiki 2 en Reiki 3. Zie voor een verdere beschrijving van de Reiki-graden bij cursus Reiki.